Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

Zajęcia z pedagogiem

Witam serdecznie, wszystkich rodziców dzieci uczęszczajacych do naszego przedszkola.

 

 

Nazywam się Ewa Mirowska  jestem Pedagogiem.

 

W przedszkolu prowadzę  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  dla dzieci w grupie 4,5,6-latków.

Ze względu na sytuację zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych podczas której dzieci muszą pozostać w domu i pracę zdalną,

jestem dostępna dla rodziców pod numerem telefonu: 725078896

oraz pod adresem mailowym: ewa13m@wp.pl

 

Zachęcam wszystkich rodziców i dzieci do samodzielnej pracy w domu.

Poniżej znajdują się propozycje ćwiczeń edukacyjnych do wykorzystania

podczas przerwy w pracy przedszkola.

 

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/zcmn/zajecia-korekcyjno-kompensacyjne.pdf

 

http://maluchwdomu.pl/

http://pisupisu.pl

https://szaloneliczby.pl/przedszkole/ 

https://www.miniminiplus.pl/gry/kategoria/cyferki-i-liczenie

http://matzoo.pl/zerowka

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/zcmn/rodzinne-zadania-do-wspolnego-wykonania(1).pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/zcmn/100pomyslownazabawe-pdf.pdf

 

Życzę dużo zdrowia i wytrwałości!!!

 

 

 

Przedszkole to pierwszy szczebel edukacji dzieci.

To tutaj rozpoczyna się intensywny przebieg rozwoju, wychowania i uczenia się, co ma ogromne znaczenie w późniejszej edukacji.

Jednym z celów edukacji przedszkolnej jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem, możliwościami i potrzebami,

a w efekcie końcowym osiągnięcie przez nie gotowości szkolnej.

Aby wspomóc proces harmonijnego rozwoju dziecka  prowadzone są w przedszkolu zajęcia korekcyjno –kompensacyjne. 

 

Celem zajęć jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, poprzez: 

  • ćwiczenie koncentracji uwagi;

  • rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo- ruchowej;

  • rozwijanie percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo- ruchowej;

  • rozwijanie sprawności grafomotorycznej;

  • rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

  • kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania, segregowania i klasyfikowania;

  • kształtowanie u dzieci większej odporności emocjonalnej koniecznej do dobrego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w tym także łagodniejsze znoszenie napięć i frustracji;

  • umożliwienie dzieciom zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości, kształtowanie postaw otwartości, wzmacnianie poczucia wartości i satysfakcji z osiągnięć

 

I. Zaburzona percepcja słuchowa u dziecka może powodować:

- trudności z zapamiętaniem trudnych wyrazów

- trudności ze zrozumieniem długich i skomplikowanych poleceń słownych

- kłopoty z zapamiętaniem dni tygodnia, pór roku

- przekręcanie słów

- wolne pamięciowe opanowywanie wierszy i rymów

- trudności z opanowaniem procesów analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów

1. Propozycje ćwiczeń  usprawniających funkcję słuchową:

- rozróżnianie i rozpoznawanie dźwięków np. stukania w coś, rozdzierania papieru

- ćwiczenia z rytmem (wystukiwanie rytmu, skakanie w rytmie)

- tworzenie rymów do podanego wyrazu

- wymyślanie wyrazów na określoną głoskę,

- podział wyrazów na sylaby i na głoski,

- rozpoznawanie głosek na początku i na końcu wyrazu itp.

II. Na słabo rozwiniętą percepcję wzrokową, wskazywać może:

- dziecko z trudem zapamiętuje kształty liter i cyfr

- niechętnie rozwiązuje zadania polegające na szukaniu różnic między obrazkami

- nieprawidłowo tworzy kompozycje według wzoru, a jego rysunki są ubogie w szczegóły

- trudności dotyczą odtwarzania szlaczków i figur geometrycznych

1.  Propozycje ćwiczeń  usprawniających funkcję wzrokową:

- wyszukiwanie wśród obrazków tematycznych jednego różniącego się szczegółem;

- szukanie różnic pomiędzy obrazkami, różniącymi się kilkoma szczegółami;

- odnajdywanie na dużej, sytuacyjnej ilustracji przedmiotu pokazanego na pojedynczym obrazku;

- dopasowywanie brakujących części na obrazkach tematycznych;

- układanie obrazka z pociętych części, układanie puzzli;

- układanie według podanego wzoru patyczków, klocków, wyciętych figur geometrycznych;

- segregowanie figur ze względu na wielkość, kolor, kształt;

- układanie historyjek obrazkowych, opis obrazków zgodnie z kolejnością zdarzeń;

- domina obrazkowe – szukanie pary takich samych obrazków;

- domina literowe oraz sylabowe – szukanie pary takich samych liter/ sylab, itp.

III. Dzieci ze słabo rozwiniętą koordynacją wzrokowo-ruchową mają trudności w zakresie:

- ubierania się;

- prawidłowego chwytania i rzucania piłki;

- utrzymywania równowagi przy staniu na jednej nodze, skakania;

- posługiwania się podstawowymi narzędziami i przedmiotami codziennego użytku;

- wykonywania prac plastycznych takich jak: rysowanie, wycinanie, wydzieranie, naklejanie;

- nauki pisania (utrzymywanie się w liniaturze zeszytu, silny nacisk ołówka)

1. Propozycje ćwiczeń usprawniających koordynacje wzrokowo-ruchową:

1.Układanie :

- układanie z koralików, klocków różnych figur i budowli

- układanie z patyczków: płotów, drabin, domów

- z tasiemki, z różnokolorowej wełny: dywaników, kilimków, frędzli

2.Malowanie:

- tworzenie różnych kompozycji – szlaczków

- malowanie jednocześnie obydwiema rękami na dużym arkuszu

- zamalowywanie całej powierzchni kartki

- malowanie palcem na całej powierzchni różnokolorowych linii poziomych i pionowych

- malowanie pędzlem linii prostych, splątanych nici, kłębuszków

- malowanie pęczkiem waty – duże i małe chmury, kałuże itp.

3.Rysowanie:

- kreślenie patykiem na mokrej, gęsto pokrytej farbą klejową powierzchni

- rysowanie świecą, tuszem

- rysowanie szlaczków na kratkowanym papierze

- obrysowywanie gotowych szablonów o prostych kształtach np. koło, kwadrat, trójkąt

- rysowanie po konturach

4.Wydzieranie:

- łatwych kształtów np. piłek, baloników, kolorowych liści itp.

- tworzenie kompozycji z kolorowych pasków

5.Ćwiczenia na materiale obrazkowym:

- układanie obrazka z części w/g. identycznego wzoru;

- uzupełnianie brakującej części obrazka;

- dobieranie par jednakowych obrazków [dobieranki, loteryjki, domino obrazkowe]

 6.Zabawy z woreczkami:

- rzucanie i chwyt woreczka obiema rękami;

- rzucanie i chwyt woreczka jedną ręką;

- rzucanie i chwytanie woreczka w ruchu itp.

7.Gry zręcznościowe

2. Propozycje ćwiczeń grafomotorycznych usprawniających motorykę ręki i  przygotowujących do nauki pisania

1.Ćwiczenia całej dłoni:

- malowanie dłonią przy użyciu farb na dużej powierzchni;

- robienie kul z papieru, początkowo dużych, aż do malutkich;

- lepienie z plasteliny, modeliny rozmaitych kształtów np. kulek, rogalików, ludzików, zwierząt;

- układanie najwyższej wieży z klocków;

- zakręcanie i odkręcanie różnego rodzaju pokrywek do słoików i butelek

- przelewanie płynów z naczynia do naczynia;

- stemplowanie;

- samodzielne ubieranie poszczególnych części garderoby;

- ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem przyborów (np. toczenie i łapanie piłki)

2. Ćwiczenia palców:

- ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem przyborów: chwytanie, celowanie

- wiązanie (sznurka/wstążki na klamce lub nodze stołu, sznurówek)

- malowanie palcami przy użyciu farb

- sortowanie klocków według kolorów, kształtów, wielkości

- symulowanie gry na pianinie, flecie

- odpinanie zatrzasków, guzików i zamków błyskawicznych

- malowanie plasteliną

- układanie puzzli

- rysowanie/pisanie palcem w powietrzu

- wycinanie, wydzieranie z papieru

- nawlekanie koralików, guzików początkowo na sznurek, następnie na nitkę

- chwytanie: solenie potraw, zbieranie okruszków

- wodzenie palcem po labiryncie

- przerzucanie stron w książce (można przy tym ćwiczeniu utrwalić liczenie w zakresie 10).

3. Pisanie

- trzymanie prawidłowo ołówka, kredki (istnieją specjalne nakładki które korygują nieprawidłowy uchwyt)

- łączenie kropek (kolorowanki z  niedokończonymi rysunkami)

- kreślenie znaków literopodobnych (szlaczki)

- obrysowywanie szablonów z plastiku lub drewna o kształtach geometrycznych

- kopiowanie rysunku

- kopiowanie linii poziomych, pionowych, falistych, wybranych figur geometrycznych

- kreślenie znaków graficznych, liter, cyfr po śladzie