Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

O przedszkolu

 O naszym przedszkolu...

 

Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej
im. bł. O. Honorata Koźmińskiego w Grójcu

 

Garść historii

 

Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej rozpoczęło działalność wychowawczo – dydaktyczną na terenie Grójca przy ul. Mogielnickiej 15 w 1931 roku. Od początku Zgromadzenie kojarzone była z Towarzystwem Oświatowo - Wychowawczym „Caritas”, gdyż pod tym szyldem była prowadzona działalność.

Pierwszym miejscem, gdzie usytuowano przedszkole, był stary drewniany budynek zwany „Arką”. W następnym roku zostało ono przeniesione do nowo wybudowanego domu. Wybuch drugiej wojny światowej spowodował, że działalność oświatowa była prowadzona
w mieście w wynajętych lokalach. Przedszkole wznowiło działalność w roku 1947, kiedy to budynek został oddany Zgromadzeniu. Funkcjonowało wówczas jako Państwowe Przedszkole nr 1 w Grójcu.

W roku 1990 Zgromadzenie na powrót otrzymało pozwolenie na prowadzenie niepaństwowego przedszkola i zaczęło pisać dalsza kartę historii pracy wychowawczej.

W domu Zgromadzenia w Grójcu przy Mogielnickiej 15, siostry zawsze z wielką pieczołowitością przechowywały i kultywowały patriotyczne tradycje, które starały się przekazywać młodemu pokoleniu Polaków. Sam budynek, tak dla sióstr, tak i również dla starszego pokolenia Grójczan jest miejscem „cierpień i kaźni najlepszych synów mazowieckiej ziemi”. Od września 1939 r. stacjonowały tu wojska niemieckie, w styczniu 1943 r. budynek zajęło Gestapo.  Dnia 27 marca 1944 r. partyzanci AK przeprowadzili  udaną akcję odbicia 19 więźniów. Po opuszczeniu Grójca przez Niemców znajdowała się tu siedziba Urzędu Bezpieczeństwa.

 

Czym charakteryzuje się placówka prowadzona przez Siostry Niepokalanki?
Czerpiąc z dziedzictwa, zostawionego przez  założycieli: bł. o. Honorata Koźmińskiego i m. Waleri Ludwiki Gąsiorowskiej, można powiedzieć, iż kluczowymi wartościami w procesie wychowania i nauczania dzieci są: wiara, miłość Ojczyzny, prawda i uczciwość w wypełnianiu codziennych obowiązków. Wiek przedszkolny jest okresem, w którym można już pomóc dziecku w odkrywaniu piękna otaczającego świata i jego Stwórcy, wpoić umiłowanie Ojczystej przyrody, języka, nauczyć sumiennego wykonywania powierzonych zadań i szczerości we wzajemnych relacjach.

Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi im. O. Honorata koźmińskiego jest placówką katolicką, w której całokształt pracy opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez kościół katolicki.

Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom. Nasze Przedszkole zlokalizowane jest w zacisznym miejscu, otacza je ogród i plac zabaw. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą tworząc przyjazną atmosferę, w której dzieci czuja się akceptowane i bezpieczne. posiada kolorowe sale dobrze wyposażone. Ciągle doskonalimy swoja bazę lokalową. W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów do których uczęszczają dzieci w wieku od 3-6 lat. Każda z sześciu grup: „Smerfy”, „Nutki”, „Jabłuszka”, „Cytrynki” ,"Kotki", "Słoneczka" posiada własną, oryginalnie urządzoną salę zabaw. Staramy się tworzyć warunki umożliwiające wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka. Dbamy o to, by dzieci czuły się radośnie i bezpiecznie w naszym przedszkolu

 

Przedszkole działa nieprzerwanie  od 88 lat.

Przedszkole działa na podstawie:

  • Decyzji Ministra Edukacji z dnia 25.01.1990 r.

  • Zezwolenia Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 31.08.1990 r.

  • Decyzji Kuratora Oświaty w Radomiu nr. 12/92 z dnia 22.05.1992 r.

  • Statutu Przedszkola

W roku tj. 2020/2021 uczęszcza 150 dzieci, zatrudniamy około 30 pracowników: pedagogicznych, administracyjnych i obsługi.

 

Zapewniamy dzieciom fachową kadrę pedagogiczną, która oddana dzieciom pozwala na rozwijanie bezpieczeństwa, odpowiedzialności, miłości i szacunku wobec siebie
i otaczającego świata. w pracy stosujemy nowoczesne metody pracy, jednak zawsze towarzyszy nam troska o dziecko, jego rodzinę, staramy się o indywidualizację nauczania i wychowania. Dzieci uczestniczą codziennie w różnorodnych zajęciach rozwijających. W zależności od dnia są to: rytmika, gimnastyka - profilaktyki wad postawy, język angielski, impresje plastyczne. Objęte też są opieką logopedyczną i psychologiczną.