Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

Drodzy Rodzice/opiekunowie Prawni

6 miesięcy temu

DRODZY RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI

Informuję, że od 1 września 2023 r. zmianie ulega wysokość opłaty
za korzystanie przez dziecko do lat 5
ze świadczeń realizowanych przez przedszkole w czasie 
wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania,

wychowania i opieki od 8.00 do 13.00 i wynosi 1,30 zł.