Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej
Strona głowna  /  Aktualności
Witamy na stronie naszego przedszkola!
Aktualności

 Drodzy Rodzice!


 

       Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chcemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia.

Niech ten wspaniały czas przebiega w spokojnej,

rodzinnej atmosferze


i będzie momentem wytchnienia od codziennych  obowiązków.  

Czas spędzony w gronie najbliższych, niech pozwoli Państwu,

choć na chwilę zapomnieć o ciężkiej sytuacji,


w jakiej wszyscy znaleźliśmy się przez pandemię koronawirusa. 

 

Niech Bóg, który rodzi się w stajence,

zawsze znajduje miejsce w Państwa sercach i wleje w nie nadzieję na lepsze jutro.

Życzymy Państwu, by nadchodzący Nowy Rok

pozwolił nam wszystkim na powrót


do normalności i ponowne spotkanie się z Państwem

w murach naszego przedszkola na

różnych organizowanych przedsięwzięciach i uroczystościach. 


Dyrekcja i Pracownicy Przedszkola ZCMN

 


 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-12-23 12:16:57

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną informujemy, że w nowym roku szkolnym 2020/21

 

nadal obowiązują procedury bezpieczeństwa związane z przyprowadzaniem,
 

odbieraniem i pobytem dzieci w przedszkolu.

 

 

 

 

* W budynku PRZEDSZKOLA obowiązuje nakaz noszenia maseczek i dezynfekcji

 

rąk po wejściu.

 

* Zachowujemy dystans społeczny 1,5 m od innych rodziców, ich dzieci


i pracowników Przedszkola, czas przebywania w szatni prosimy ograniczyć do minimum.

 

* Jeżeli w szatni jest wystarczająca liczba osób dorosłych i dzieci prosimy oczekiwać

 

na zewnątrz budynku.

 

* Opiekunowie nie mogą wchodzić na teren Przedszkola poza szatnię,

 

prosimy o niewchodzenie do sal dydaktycznych.

 

*Rozmowy z wychowawcami grup po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym,


w ustalonym dniu i godzinie, można wykorzystywać komunikatory społecznościowe.

 

Nauczyciel nie udziela informacji podczas sprawowania bezpośredniej opieki

 

nad grupą dzieci.

 

* Zakazuje się przebywania w ogrodzie przedszkolnym po odebraniu dziecka


 z Przedszkola.

 

*Dziecko nie przynosi zabawek oraz innych przedmiotów, picia i jedzenia oraz słodyczy,

 

*Dziecko przyprowadzane do Przedszkola jest zdrowe bez objawów chorobowych typu katar, kaszel, wysypka,

 

ból brzucha, temperatura powyżej 37,5º C,

 

*Do odwołania obowiązuje zakaz wyjść dzieci poza placówkę, nie będą też zapraszani

 

 do Przedszkola goście, do wiosny są zawieszone zajęcia z profilaktyki wad postawy.

 

Wynika to ze względów bezpieczeństwa i konieczności ograniczenia dostępu

 

do Przedszkola osób trzecich.

 

W trosce o dzieci, o pracowników prosimy Rodziców o wyrozumiałość
 i współpracę. Odpowiedzialne zachowanie dorosłych z pewnością zminimalizuje możliwość zarażenia się wirusem zarówno dzieci
jak i pracowników Przedszkola
.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-27 14:59:24

Z dniem

1 wrzesnia 2020 roku

wszystkie dzieci zapisane do

przedszkola na rok szkolny 2020/2021

mają mozliwość powrotu.

 

  W związku z reżimem sanitarnym  obowiązującym w naszym przedszkolu z powodu COVID-19 i wytycznymi przeciwepidemicznymi wydanymi przez Głównego

Inspektora Sanitarnego, dzieci nie mogą wnosić do przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Nie przynoszą również wody i innych napojów - wszystkie dzieci mają dostęp do wody.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-25 16:06:49

DBAJMY O NASZE ZDROWIE !!!     

INFORMUJEMY RODZICÓW, ŻE OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZYPROWADZANIA DO PRZEDSZKOLA CHORYCH DZIECI,

U KTÓRYCH WYSTĘPUJE PODWYŻSZONA TEMPERATURA, KASZEL, KATAR, BÓL GŁOWY, GARDŁA, CZY WYSYPKA.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-25 16:02:02

Serdecznie zapraszamy Rodziców oraz dzieci

 

rozpoczynające edukację przedszkolną na dzień adaptacyjny, który organizujemy

 

w naszym przedszkolu.

 

Spotkanie  odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 r. 

 

dla grupy I    w godzinach 10.00-11.30, zajęcia poprowadzi mgr Anita Kołacz

 

dla grupy II  w godzinach 12.00-13.30, zajęcia poprowadzi  mgr Alicja Lipińska

 

Prosimy o przygotowanie obuwia na zmianę.

 

Podczas dnia adaptacyjnego organizujemy zajęcia i zabawy integracyjne,

 

umożliwiamy poznanie pomieszczeń przedszkolnych, wzajemne poznanie się dzieci i nauczycielek

 

oraz przekażemy ważne informacje zwiazane z dalszym procesem adaptacji i organizacją pracy.

 

(Garść informacji) 

 

Dyrekcja i Nauczyciele

 

 

Ze względu na wytyczne GIS przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-07-21 13:30:52

Szanowni Rodzice!

 

Dziekuję za zgłoszenia. Dyżur wakacyjny planowany jest w okresie

 

od 3 sierpnia - 27 sierpnia 2020 r.

 

Przedszkole czynne jest wówczas w godzinach 7.00 - 16.30

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-07-06 10:37:10

Dyżur przedszkola w okresie wakacji w 2020 roku

 

Zmiana organizacji pracy przedszkola w  sierpniu 2020 r. - 

zamiast tzw. dyżurów wakacyjnych, cztery tygodnie pracy placówki 

03.08. – 27.08.2020 r.

 

Godziny pracy w przedszkolu w trakcie dyżuru wakacyjnego : (godzina otwarcia placówki w zależności od zgłoszeń)  7.00 lub 8.00 – 16.00

 

Jeżeli  dalej będzie obowiązywać reżim sanitarny, placówka może przyjąć 43 dzieci, liczyć się będzie data złożenia wniosku ( w razie zniesienia reżimu sanitarnego limity dzieci nie będą obowiązywać)

 

W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkole nie będzie prowadziło opieki dla dzieci z innych placówek.

 

  1. Rodzice zobowiązani są dostarczyć zaświadczenia, że w okresie na jaki zapisują dziecko nie przebywają na urlopie wypoczynkowym.
  2. Termin zgłaszania od 01.06.2020 r. do 05.06.2020 r. Wniosek 
  3. Termin opłaty do -  10.06.2020 r.    

  4. Bank PKO S.A. O/Grójec     88 1240 5660 1111 0000 5091 1789  (W tytule przelewu proszę podaćimię i nazwisko dziecka / grupę do której dziecko uczęszcza / okres, w jakim dziecko będzie uczęszczać do przedszkola w czasie dyżuru/)  W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIECKA RODZICE NIE OTRZYMUJĄ ZWROTU KOSZTÓW

Wyżywienie 19 x 7zł – 133 zł;    odpłatnośc za godziny : ………..godz. x 19 dni - ……..., 00zł ;  

Brak wpłaty w danym terminie powoduje wykreślenie dziecka z listy wakacyjnej

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-31 11:01:08

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki, pragiemy złożyć najserdeczniejsze życzenia dla Wszystkich MAM.

 

https://youtu.be/GNJjTQDb4Q0 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-25 12:37:51

Informuję, że od dnia 25 maja 2020 r.  Publiczne Przedszkole ZCMN w Grójcu będzie prowadziło zajęcia opiekuńcze w placówce. Rodziców zainteresowanych
w/w opieką

proszę o  wypełnienie umieszczonego druku i dostarczenie go placówki.
 

Na czas ogłoszonej pandemii w przedszkolu obowiązywały będą "Procedury bezpieczeństwa" .

 

Druk wniosku (do pobrania)

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-15 11:27:02

 Informacje o wysokości odpłatności za przedszkole można uzyskać:

- telefonicznie pod nr: 48 664 07 70.

- pisząc na adres; biuro.przedszkole15@wp.pl

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-07 13:30:02